НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
Сплендид
Управленска структура

Съвременната организационна структура на строителната компания е пазарно-ориентирана, способстваща съчетано единодействие на специализирани отдели и бюра при решаване на най-специфични проблеми и проекти. Строителната компания прави това с цел постигане на комплексен обхват и пълнота спрямо изискванията на пазара.
Управленска Структура
Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени
Новини