НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Ресурси

“Сплендид” ООД разполага с богата ресурсна база. Тя включва всички инженерно-технически кадри, производствен персонал, механизация и производствена база.
В състава на ресурсите на строителната компания са едни от най-големите професионалисти в областта на строителството. Главно преимущество на специалистите в компанията е това, че те са с богат опит и стаж. От друга страна техните умения и труд се допълват и разширяват от тези на най-младите специалисти на строителната компания, които тепърва доказват себе си и своите умения. Всичко това, съчетано с периодичните обучения извършвани както в страната, така и в чужбина, подпомагат на специалистите в строителната компания да използват едно ново и различно ноу-хау в извършваните от тях дейности.

Строителната компания разполага с модерна производствена база, която способства за извършването на целия цикъл в строителния процес. За това допълнително подпомага и механизацията на строителната компания, която е богата както на различни превозни средства, така и на различни строителни съоръжения. Доброто сътрудничество между отделинте фирмените ресурси придават на завършените от компания строителни проекти уникалност и стил.
Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени