НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Компанията
Как работим ниe?
Сплендид ООД е водеща в областта на промишлено и гражданско строителство. Разполага с богата ресурсна база и потенциал, които се основават както на квалифицирания млад екип от специалисти, така и на качеството на изпълнение и оригиналните проекти. Компанията използва едни от най-новите технологии в областта на строителството. Строителана компания Сплендид е една от първите строителни компании, които отговарят изцяло на европейските стандарти. Строителната компания е сертифицирана по ISO 9001:2000
Строителната Компания
Проекти
Строителна компания "Сплендид" е лидер в областта на гражданското и обществено строителство.
Хотел Хелиос

Нейните многобройни строителни проекти са богати на идеи,
уникалност, стил, дизайн поради вложеното в тях ноу-хау,
придобито от дългогодишния опит на строителна компания и благодарение на използваните от нея нови технологии.


Ето защо строителната компания може да се похвали
със значителен брой реализирани проекти, но също
така и такива, които в момента са в процес на строеж.

Дейност
"Сплендид" е строителна компания, специализирана в областта на проектирането, изграждането и санирането на жилищни сгради, производствени сгради, обществени сгради и техническа инфраструктура. Дейността й обхваща строителство на индустриални, жилищни, обществени, административни сгради, хотели и хотелски комплекси.
Хотел Извора
Партньори
Строителна компания "Сплендид" работи с фирми от различни браншове и специализирани в различни области. Процесът на сътрудничество между строителната комапния и различните контрагенти, клиенти, инвеститори и бизнес партньори е изключително динамичен.

Той се обогатява допълнително и от опита, качеството на работа и квалифицираността на всеки един от тях. "Сплендид" разчита изцяло на своя ресурсен потенциал, възможности и ресурсна обезпеченост, благодарение на които успява да осъществи всички възложени й проекти.

Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени
Новини Строителната Компаня Построени Обекти Строителна Дейност Партньори в Строителството