НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Контакти
За допълнителна информация, моля изпратете запитване:
Име:
Телефон:
E-mail:
Вашето запитване:
Варна 9009
Адрес: Бизнес Парк Варна, В1,
офис 106
Тел.: (052) 964 401
Факс: (052) 964 400

Добрич 9300
Адрес: ул. "Йордан Йовков" 17
Тел.: (058) 602 313
Факс: (058) 602 313

София 1797
Адрес: бул."Андрей Ляпчев" 71,
офис 3
Тел.: (02) 976 3023
Факс: (02) 976 3023

Балчик 9600
Адрес: ул. "Черно море" 32а, ап.1
Тел.: (0579) 77 005

Бургас 8000
Тел: (0886) 471 801

Управител Йордан Андреев:
e-mail: andreev@splendid.bg

Офис Варна:
e-mail: varna@splendid.bg

Офис Добрич:
e-mail: dobrich@splendid.bg

Офис София:
e-mail: sofia@splendid.bg

Счетоводство:
e-mail: account@splendid.bg

Снабдяване:
e-mail: supply@splendid.bg

ПТО (оферти):
e-mail: offers@splendid.bg

Скиптър (Производство на
дограми):

e-mail: skipter@splendid.bg

Метални конструкции:
e-mail: komet@splendid.bg

Термоизолзационни панели:
e-mail: panels@splendid.bg

Mениджърски екип Добрич I:
e-mail: medobrich1@splendid.bg

Mениджърски екип Добрич II:
e-mail: medobrich2@splendid.bg

Главен инженер:
e-mail: glengineer@splendid.bg

Транспорт:
e-mail: transport@splendid.bg

Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени